Подати заяву на вступ

Харківський державний автотранспортний коледж

База
Спеціальність
Форма

ПІБ
Дата народження
Місце народження

Про себе повідомляю

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за бюджетні кошти:

Закінчив(ла)
Іноземна мова

Конкурсний предмет
Рік
Бал


Середній бал додатка до свідоцтва

Бал за успішне закінчення підготовчих курсів

Спеціальними умовами на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів:

Зареєстрований у сільському населеному пункті і здобув базову загальну середню освіту в закладі освіти, що знаходиться на території сіл, у рік вступу:

На час навчання поселення в гуртожиток:

Стать:

інша країна

Місце проживання:

вулиця
будинок
квартира
місто/селище/село
район
область
індекс
домашній, мобільний телефони
електронна пошта
Додаткова інформація

Пароль

Подати заяву

Попереджений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про спеціальні умови зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для скасування наказу про моє зарахування до числа студентів. З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію напряму підготовки / спеціальності / освітньої програми ознайомлений(а).

Ознайомлений(а), що обробка персональних даних, передбачених для вступу на навчання та отримання освітніх послуг, в тому числі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, а також інформації, що стосується участі в конкурсному відборі для інформування громадськості про перебіг вступної кампанії до закладів освіти, здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.