Довідка
Loading...
Таможська І.В.
Таможська І.В.

Балів рейтингу - 0 / 0

Годин підвищення кваліфікації - 928

Остання атестація 25-03-2021
Кваліфікаційна категоріяСпеціаліст вищої категорії
Званнявикладач-методист
Науковий ступіньДоктор педагогічних наук
Підвищення кваліфікації
Навчальна хмара "lCloud"для організації освітньої діяльності (6) 02-2024
Мовно-інклюзивні планери (15) 02-2024
Інтернаціоналізація освіти. Нові та інноваційні методи навчання. Реалізація міжнародних освітніх проєктів у фінансовій перспективі ЄС (180) 12-2023
Європейський вектор розвитку вищої освіти України (12) 11-2023
Євроінтеграційні пріоритети філології й лінгводидактики в освітній системі України (8) 11-2023
Світ дидактики: дидактика в сучасному світі (30) 11-2023
Тенденції професійного розвитку особистості майбутнього фахівця в умовах сьогодення (8) 10-2023
Digital Workspace: цифровізація робочого місця (30) 05-2023
Сучасні педагогічні технології в освіті (30) 04-2023
Слово і справа Антона Макаренка: український та європейський контексти (16) 03-2023
Сучасний стан фахової передвищої освіти Харківщини - проблеми, досягнення, шляхи розвитку (10) 02-2023
Цифрові інструменти GOOGLE для освіти (базовий рівень) (30) 02-2023
Тренінг щодо розробки тестових завдань в хмарному сервісі (1) 12-2022
Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальністю 014 "Середня освіта" (180) 12-2022
Запровадження інформаційних освітніх практик як засіб підвищення якості національної освіти (8) 11-2022
Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти (180) 04-2022
Курс навчання з української мови (144) 12-2021
Трансформації вищої педагогічної освіти: світовий і український контекст (10) 11-2021
Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища (30) 10-2021
ПредметГрупи
2023-2024 н.р.
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Т-102 ПТУ
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Т-101
Іноземна мова* Т-12
Українська література Пм-21
Українська література Те-11
Українська література Т-23
Українська література Т-13
Українська мова Т-23
Українська мова Пм-21
Українська мова Те-11
Українська мова Т-13
Українська мова Те-21
Українська мова (за професійним спрямуванням) Дс-11
Українська мова (за професійним спрямуванням) Те-32
Українська мова (за професійним спрямуванням) Т-35, Т-32
Українська мова (за професійним спрямуванням) Д-31
УМПС П-201
2022-2023 н.р.
Українська література Б-31
Українська література Д-31
Українська література Т-32, Т-31
Українська література Те-31, Те-32
Українська література Пм-31
Українська мова Те-21
Українська мова П-32, П-33
Українська мова (за професійним спрямуванням) Те-42
УМПС П-42 2024, П-41 2024
2021-2022 н.р.
Іноземна мова П-31
Українська література П-41 2024, П-43 2024, П-42 2024
Українська література Д-41 2024
Українська література Те-42, Те-41
Українська мова П-33, П-41 2024, П-32
Українська мова (за професійним спрямуванням) Те-41, Те-42
УМПС П-43 2023

2024

Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Формування громадянської позиції засобами української літератури при викладанні дисциплін у закладах освіти»
Участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Формування громадянської позиції засобами української літератури при викладанні дисциплін у закладах освіти»8

Сертифікат

Тенденції розвитку педагогіки та освіти в умовах  цифрових трансформацій (ВyteEd-2024)
Тенденції розвитку педагогіки та освіти в умовах цифрових трансформацій (ВyteEd-2024)18

Сертифікат

Перша психологічна допомога та самодопомога в подоланні кризових ситуацій
Перша психологічна допомога та самодопомога в подоланні кризових ситуацій30

Сертифікат

Публікаціяї статті в "Науковому віснику Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка"  (серія "Педагогічні науки")
Публікаціяї статті в "Науковому віснику Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка" (серія "Педагогічні науки")9

Сертифікат


2023

Internationalization of education. New and innovative teaching methods. Implementation of  international educational projects in the EU financial  perspective
Internationalization of education. New and innovative teaching methods. Implementation of international educational projects in the EU financial perspective180

Сертифікат

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ12

Сертифікат

Світ дидактики: дидактика в сучасному світі
Світ дидактики: дидактика в сучасному світі30

Сертифікат

Таможська І. В. Формування у студентів технічних спеціальностей навичок аргументації (з досвіду викладання української мови (за професійним спрямуванням)). Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, 2023. №205. С. 207-217.
Таможська І. В. Формування у студентів технічних спеціальностей навичок аргументації (з досвіду викладання української мови (за професійним спрямуванням)). Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кропивницький, 2023. №205. С. 207-217.
Детальніше

Інші

Реєстрація авторського права на твір (монографія "Розвиток системи приват-доцентури в університетах Придніпровської України 1863-1917 рр.") (Свідоцтво №119382)
Реєстрація авторського права на твір (монографія "Розвиток системи приват-доцентури в університетах Придніпровської України 1863-1917 рр.") (Свідоцтво №119382)

Інші

Реєстрація авторського права на твір наукового характеру "Теоретичні і методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів в університетах України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття)"  (Свідоцтво № 119383)
Реєстрація авторського права на твір наукового характеру "Теоретичні і методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів в університетах України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття)" (Свідоцтво № 119383)

Інші

Підвищення кваліфікації за програмою "Digital Workspace: цифровізація робочого місця"
Підвищення кваліфікації за програмою "Digital Workspace: цифровізація робочого місця"30

Інші

Рецензент журналу "Communication and Linguistics Studies" (Комунікативні та лінгвістичні дослідження)
Рецензент журналу "Communication and Linguistics Studies" (Комунікативні та лінгвістичні дослідження)
Детальніше

Сертифікат

Член громадської організації "Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури"
Член громадської організації "Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури"

Сертифікат

ХХ Міжнародна школа-семінар "Сучасні педагогічні технології"
ХХ Міжнародна школа-семінар "Сучасні педагогічні технології"30

Сертифікат

Доповідь / публікація тез доповіді "Педагогічні ідеї А. С. Макаренка: нові виміри". ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Слово і справа Антона Макаренка: український та європейський контексти"
Доповідь / публікація тез доповіді "Педагогічні ідеї А. С. Макаренка: нові виміри". ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Слово і справа Антона Макаренка: український та європейський контексти"16
Детальніше

Сертифікат

Tamozhska, I., Tymofiienko, N., Demianiuk, A., Klyap, M., & Tsurkan, M. (2023). Features of professional and pedagogical activity of a higher education teacher. Amazonia Investiga, 12(63), 148-155. https://doi.org/10.34069/AI/2023.63.03.13 (Web of Science)
Tamozhska, I., Tymofiienko, N., Demianiuk, A., Klyap, M., & Tsurkan, M. (2023). Features of professional and pedagogical activity of a higher education teacher. Amazonia Investiga, 12(63), 148-155. https://doi.org/10.34069/AI/2023.63.03.13 (Web of Science)
Детальніше

Інші

Публікація тез доповіді "Гуманітаризація – стратегічний напрям передвищої технічної освіти". ХХІІ обласна науково-практична конференція педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти Харківської області «Сучасний стан фахової передвищої освіти Харківщини – проблеми, досягнення, шляхи розвитку»
Публікація тез доповіді "Гуманітаризація – стратегічний напрям передвищої технічної освіти". ХХІІ обласна науково-практична конференція педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти Харківської області «Сучасний стан фахової передвищої освіти Харківщини – проблеми, досягнення, шляхи розвитку»10
Детальніше

Сертифікат

Курс "Цифрові інструменти GOOGLE для освіти"
Курс "Цифрові інструменти GOOGLE для освіти"30

Сертифікат


2022

Доповідь  / публікація тез доповіді «Упровадження гендерного підходу в сучасну освіту: теоретичний аспект». Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Запровадження інноваційних освітніх практик як засіб підвищення якості національної освіти»
Доповідь / публікація тез доповіді «Упровадження гендерного підходу в сучасну освіту: теоретичний аспект». Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Запровадження інноваційних освітніх практик як засіб підвищення якості національної освіти»8

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за програмою "Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальність 014 "Середня освіта". Публікація матеріалів Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації "Система вправ для формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців технічного профілю (з досвіду викладання української мови (за професійним спрямуванням)"
Підвищення кваліфікації за програмою "Проєктування та реалізація освітніх програм за спеціальність 014 "Середня освіта". Публікація матеріалів Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації "Система вправ для формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців технічного профілю (з досвіду викладання української мови (за професійним спрямуванням)"180

Інші

Публікація навчально-методичних матеріалів на сайті «Шкільний портал» до теми "Формування навичок і прийомів мислення з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"
Публікація навчально-методичних матеріалів на сайті «Шкільний портал» до теми "Формування навичок і прийомів мислення з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"
Детальніше

Сертифікат

Міжнародне стажування "Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти" в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя
Міжнародне стажування "Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової передвищої та вищої освіти" в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя180

Сертифікат


2020

Захистила дисертацію за спеціальністю "Загальна педагогіка та історія педагогіки"та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук
Захистила дисертацію за спеціальністю "Загальна педагогіка та історія педагогіки"та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук

МОН (грамота, подяка, диплом)


2019

Офіційний опонент дисертаційного дослідження Тимощукк О. О "Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців машинобудівної галузі" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти)
Офіційний опонент дисертаційного дослідження Тимощукк О. О "Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців машинобудівної галузі" (13.00.04 - теорія і методика професійної освіти)

Інші


2014

Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності теорія і методика професійної освіти
Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності теорія і методика професійної освіти

МОН (грамота, подяка, диплом)


2013

Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Грамота Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Управління освіти облдержадміністрації


2011

Грамота управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації
Грамота управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

Управління освіти облдержадміністрації


0001

Дипломант у номінації "Викладач гуманітарних дисциплін"обласного конкурсу "Вища школа Харківщини - кращі імена"
Дипломант у номінації "Викладач гуманітарних дисциплін"обласного конкурсу "Вища школа Харківщини - кращі імена"

Управління освіти облдержадміністрації


-0001

Подяка Міністерства освіти і науки України
Подяка Міністерства освіти і науки України

МОН (грамота, подяка, диплом)